PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Historia kościoła

Głogowiec, o którym pierwsze wzmianki historyczne pojawiły się w średniowieczu, leżący nieopodal traktu drogowego łączącego Kutno z Lubieniem na Kujawach, wyróżnia się rzadkim przykładem sakralnej architektury gotycko-renesansowej.

Z historii kościoła

 • Sanktuarium istnieje od 1434r. Murowany kościół został wybudowany w 1560r. przez Pawła z Głogowskich, poprzedzał go kościół drewniany wybudowany przez Jana z Głogowskich  (początek XIV w.)
  Jan Głogowski został utrwalony w pięknej nagrobnej rzeźbie dłuta samego mistrza Jana z Pizy.
 • W okresie powstania styczniowego oddział Kozaków rozgromił w pobliżu kościoła grupę powstańców. Miejscowy proboszcz ks. Józef  Siekierzyński za wspieranie powstania został skazany na 37 lat Syberii. Po odbyciu kary najpierw zwolniony z zesłania, później wykonywał posługę kapłańską w Tworkach k Pruszkowa. Następnie powrócił do Głogowca, przywożąc ze sobą złoty kielich jako wotum od Sybiraków. Zmarł w Głogowcu 31 grudnia 1912 r.
 • W 1926r. do Głogowca przybył prezydent Ignacy Mościcki.
 • W latach 1934-40 odbywały się zloty Akcji Katolickiej, spotkania młodzieży organizowane przez ks. Czesława Korzeniowskiego. W 1940 r. władze okupacyjne aresztowały ks. Korzeniowskiego, który zginął w Dachau w opinii świętości. Po aresztowaniu ks. Korzeniowskiego kościół w Głogowcu  został zamieniony na czas wojny na  magazyn.
 • W 1939r. ( 8-14. IX ) Generał Tadeusz Kutrzeba przebywał ze swoim sztabem wojskowym w Głogowcu na plebani i  w pałacu dworskim, skąd dowodził w tym czasie bitwą nad Bzurą połączoną Armią Poznań - Pomorze.
 • Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 14 września 1975 roku dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Głogowieckiej. Koronę ofiarował papież Paweł VI.
 • w latach (1981- 1998) kustoszem Sankturarium był ks. Marian Lipski, kapelan podziemnej Solidarności, wielki patriota.
 • W kwietniu 1983 roku Mszę świętą oprawił ksiądz Jerzy Popiełuszko.
 • 7 kwietnia 1985 roku siedmiosobowa grupa członków NSZZ "Solidarność" i Konfedearacji Polski Niepodległej rozpoczeła rotacyjny protest głodowy przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach PRL wieźniów politycznych.
 • 4 września 1997 w Głogowcu przebywał Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski
 • 7 września 1997 wizytę złożył prezydent Lech Wałęsa
 • 14 września 2005 odbyły się uroczyste obchody XXX rocznicy koronacji Cudownego Obrazu z udziałem ks. kardynała Józefa Glempa - Prymasa Polski

Proboszczowie

 • ks. Czesław Korzeniowski (1934 - 1940)
 • ks. Tadeusz Pawłowski (1945-1956)
 • ks. Marian Budny (1956-1971)
 • ks. Stanisław Tomaszewski (1971-1982) doprowadził do koronacji Cudownego Obrazu.
 • ks. Kanonik Marian Lipski (1982-1998)
 • ks. Jerzy Modelewski (1998-2008)
 • ks. mgr Piotr Kalisiak (2008 - )

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl